Çocuk Diş Doktoru Çekmeköy

Çocuk Diş Doktoru Çekmeköy

1 yaşından itibaren 14 yaş civarına geldikleri döneme kadar, bu yaş grubundaki çocukların ağız ve diş sağlığının takip edilmesi görevini üstlenen pedodontistlere belirli aralıklarla kontrol ettirilerek ve gerekli ağız bakımı sağlanarak çocukları diş çürüklerinden korumak mümkündür. Pedodontistler çocuklara fiziksel ve duygusal gelişim özelliklerine göre bir psikolojik yaklaşım sergileyerek diş tedavisi ve koruyucu uygulamaları tamamlamaktadır.

Çocuk diş doktoru çekmeköy için kliniğimizdeki pedodontistlerin deneyim ve uzmanlığı, gerek süt dişlenme gerekse karışık dişlenme döneminde görülme sıklığının % 90’lara ulaştığı tespit edilen çürüklerin önlenmesinde ve çocuklarınızın gelecek dönemde sağlıklı ağız ve dişlere sahip olmasında önemli katkılar sağlamaktadır. Bu dönemde çocuğun yaşına ve diş gelişimine paralel olarak yapılacak koruyucu uygulamalar genel sağlığı da olumlu etkilemektedir.

Birçok çocuk için diş hekimine gitmek tedirgin edici ve korkutucu bir zorunluluktur. Çocukların diş hekimi karşısında sergiledikleri tavır yaş ve bilişsel gelişim özellikleri yanında karakteri ile de ilgilidir. Sosyoekonomik ve sosyokültürel faktörlerin de etkili olduğu davranış kalıplarında aile çevresindeki kişilerin dental deneyimleri de belirleyici olmaktadır. Çocuk diş doktoru çekmeköy için kliniğimize müracaat ettiğiniz takdirde çocuklarınızın kaygı ve korkularını ortadan kaldıracak ve varsa önceki olumsuz deneyimlerinin izlerini silecek uygulamalar gerçekleştirilmektedir.

Çekmeköy Diş Klinikleri

Çocuk diş doktoru çekmeköy ihtiyacınızı karşılamakta olan kliniğimizde pedodontistlerin çocuklarınızın davranışlarını yönetmek ve kaygılarını gidermek üzere kullandığı çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Yapılacak işlemlerin anlatılması, kullanılacak malzeme ve aletlerin gösterilmesi ve uygulamaya sonrasında başlanması çocuktaki korku ve kaygının giderilmesinde etkilidir. Bu süreçte kontrollü bir şekilde sesten yararlanma ve dikkat dağıtma da çocuğun rahatlaması için kullanılan yöntemler arasında yer almaktadır. Tedavi sürecinin tamamında çocuğun tepkileri anlayışla karşılanarak pozitif bir yaklaşım sergilenmelidir. Gerekirse seans sayısı artırılarak çocuğun ortama alıştırılması sağlanmaktadır. Genel davranış yöntemleri bunlar olmakla birlikte tedavinin özelliğine ve çocuğun durumuna bağlı olarak ileri yöntemler kullanılmasının gerekli olduğu durumlar da söz konusu olabilmektedir. Bu gibi hallerde genel anestezi ve sedasyon uygulamalarından yardım alınabilmekte ya da kısıtlayıcı uygulamalar veya koruyucu stabilizasyon gerekli olabilmektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *